Ga naar hoofdinhoud

Doelstelling

De Stichting Vrienden van de Beun stelt zich ten doel jaarlijks 15 à 18 voorstellingen door beroepsartiesten te laten uitvoeren in theater De Beun in Heiloo, min of meer evenredig verdeeld over de categorieën toneel, cabaret en muziek. In dit aanbod worden jaarlijks ook twee kindervoorstellingen meegenomen.

Verantwoording

De voorstellingen die wij brengen mogen dan door beroepsartiesten worden uitgevoerd, alle werkzaamheden die nodig zijn om dit te organiseren worden door vrijwilligers gedaan, zoals u hier kunt zien. Dit maakt het mogelijk om al het geld dat we weten te genereren ook daadwerkelijk aan de organisatie van de voorstellingen te besteden. Dat geld is afkomstig van donateurs (‘Vrienden’), sponsors en Steunpilaren.

De afgelopen jaren is een tendens ontstaan waarbij meer en meer niet wijzelf, maar de impresariaten onze kaartprijs bepalen. Gevoegd bij een enigszins afnemend bezoekersaantal heeft dit geleid dat er in het seizoen 2017-2018 een kostenbesapringsronde is gestart. Hetgeen geresulteerd heeft dat het interen op het eigen vermogen is omgebogen in een toename van het eigen vermogen aan het eind van het boekjaar 2017-2018. Zie hiervoor onze balans over de afgelopen 3 boekjaren.

Toekomstvisie

Om het tij te keren hebben we de verdeling van de voorstellingen over de categorieën al enigszins gewijzigd: het afgelopen seizoen was er meer cabaret en muziek en minder toneel. Hoezeer het ons ook aan het hart gaat: de toneelvoorstellingen zijn een te grote verliespost. Mogelijk zullen we de verdeling in de toekomst nog verder moeten aanpassen.

Wij zijn van plan in de nabije toekomst onderzoek te (laten) doen naar de oorzaken van de teruglopende publieke belangstelling en naar de wensen van het Heilooër publiek. Vanaf het theater seizoen 2018-2019 hebben wij een nieuw e-ticketing systeem ingevoerd met genummerde zitplaatsen en zelf uit te printen entreekaarten. We denken dat zo’n klantvriendelijker systeem de kaartverkoop ten goede is gekomen.

We krijgen signalen dat veel Heilooënaars ook worden ontmoedigd om naar het theater te gaan uit onzekerheid over het voortbestaan ervan. De gemeente Heiloo heeft echter, zowel tegenover ons als publiekelijk, aangegeven het theater zeker in stand te willen houden.

Back To Top